Sprogtjek

Hvordan skriver jeres virksomhed? Slår sproget knuder, eller står budskabet altid klart?

Send os en tekst på et par sider, som er typiske for dig eller din virksomhed. Så kigger vi den igennem inden for en uge og sender vores kommentarer – uden beregning.

Før sprogtjek
I forlængelse af deres tidligere fremsendte skrivelse af 17.09.2013, hvori De rekvirerer tilbud på tagrenovering, skal vi hermed gøre opmærksom på, at vi ikke kan fremsende et sådant, før vi modtager følgende informationer...

Efter sprogtjek
Tak for Deres brev fra den 17. september. Jeg sender Dem meget gerne et tilbud, men har først brug for nogle oplysninger om ...